Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

PARKOMATY NA PL. WOJSKA POLSKIEGO, NA PL. WOLNOŚCI

 NA PL. WOJSKA POLSKIEGO ZAINSTALOWANO PARKOMATY NASTĘPUJĄCEGO TYPU:

INSTRUKCJA WNOSZENIA OPŁAT W PARKOMACIE

1. OPŁATA GOTÓWKĄ (DWA SPOSOBY):

A)

- WRZUCENIE ODLICZONEJ KWOTY (przy użyciu nominałów 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł) I TYM SAMYM WYBÓR CZASU PARKOWANIA – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO POJAZDU – zatwierdź „przyciskiem akceptacji”,

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

B)

- WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI "MONETY" ZA POMOCĄ ŻÓŁTEGO "PRZYCISKU FUNKCYJNEGO"

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO POJAZDU – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- WRZUCENIE ODLICZONEJ KWOTY (przy użyciu nominałów 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł) I TYM SAMYM WYBÓR CZASU PARKOWANIA – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

 

2. OPŁATA KARTĄ

- WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI "KARTA" ZA POMOCĄ ŻÓŁTEGO "PRZYCISKU FUNKCYJNEGO"

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- NACIŚNIĘCIE ŻÓŁTEGO „PRZYCISKU FUNKCYJNEGO” (zob. na powyższym schemacie), KTÓREMU ODPOWIADA WIDNIEJĄCA NA EKRANIE KOMENDA „START”, CO SPOWODUJE PRZEJŚCIE W TRYB SPRZEDAŻY BILETU PRZY UŻYCIU KARTY PŁATNICZEJ,

- WYBÓR CZASU POSTOJU PRZY UŻYCIU ŻÓŁTYCH „PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH” (funkcja +30 MIN lub + 1 h każde naciśnięcie oznacza wzrost czasu postoju o 30 min lub 60 min.)  A TYM SAMYM WYBRANIE KWOTY DO ZAPŁATY – zatwierdź „przyciskiem akceptacji”,

- PRZYŁOŻENIE KARTY DO CZYTNIKA LUB WSUNIĘCIE JEJ DO CZYTNIKA SPOWODUJE POBRANIE ŚRODKÓW Z KONTA,

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu,

- ZATWIERDŹ LUB ZREZYGNUJ Z WYDRUKU POTWIERDZENIA DOKONANEJ TRANSAKCJI KARTĄ.

KAŻDĄ TRANSAKCJĘ DOKONYWANĄ W PARKOMACIE MOŻNA PRZERWAĆ NACISKAJĄC CZERWONY PRZYCISK ANULACJI

 

NA PL. WOLNOŚCI KIEROWCY MOGĄ KORZYSTAĆ Z INNEGO TYPU URZĄDZEŃ:

 

 

INSTRUKCJA WNOSZENIA OPŁAT W PARKOMACIE

 

 

1. Wybudzamy parkomat zielonym przyciskiem.

2. Wprowadzamy numer rejestracyjny pojazdu.

3. Ustalamy czas postoju przyciskami + i –

4. Wybieramy sposób płatności:

a. Dla płatności gotówką, naciskamy zielony przycisk, lub rozpoczynamy wrzucanie monet i opłacamy wybraną kwotę.

b. Dla płatności kartą, naciskamy przycisk + i zbliżamy kartę do czytnika w momencie, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na ekranie: zbliż kartę.

5. Odbieramy zakupiony bilet i w przypadku płatności kartą potwierdzenie płatności kartą. Bilet umieszczamy w samochodzie w widocznym miejscu.

KAŻDĄ TRANSAKCJĘ DOKONYWANĄ W PARKOMACIE MOŻNA PRZERWAĆ NACISKAJĄC CZERWONY PRZYCISK ANULACJI

 

Oba typy parkomatów nie wydają reszty. Urządzenia przyjmują wyłącznie wyliczone kwoty zgodnie z obowiązującymi stawki opłat:

1) za 30 minut postoju - 1,00 zł, (opłata minimalna),

2) za godzinę postoju - 2,00 zł,

3) za dwie godziny postoju - 4,30 zł,

4) za trzy godziny postoju - 6,80 zł,

5) za cztery godziny postoju - 8,80 zł,

6) za pięć godzin postoju - 10,80 zł,

7) za sześć godzin postoju - 12,80 zł,

8) za siedem godzin postoju - 14,80 zł,

9) za osiem godzin postoju - 16,80 zł (opłata maksymalna).

Wpłacone kwoty niezgodne z powyższymi stawkami zostają zwrócone przez urządzenia.