Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16
Masz pytanie odnośnie
Strefy płatnego parkowania
Zadaj nowe pytanie Zobacz wcześniejsze pytania


DLACZEGO TRZEBA PŁACIĆ?

Strefy płatnego parkowania wyznacza się na obszarach miast charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów. Występujący poważny deficyt miejsc postojowych w obszarach śródmieścia Bielska-Białej, w pełni uzasadnia wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Więcej informacji

O INKASENTACH

Do poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP upoważnieni są inkasenci MZD ubrani w wyróżniające kamizelki z oznaczeniem: „Kontrola opłat postojowych w Bielsku-Białej”, legitymujący się jednocześnie imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Dyrektora MZD.

Więcej informacji
Strefa płatnego parkowania obsługiwana jest przez 50 inkasentów
MAPA STREFY OBSZAR STREFY ZASIĘG STREFY